PRAHA CINEMA STAR ANDĚL - 24.4. 2018

 
GENERÁLNÍ PARTNER
 
 
 
 
PARTNER
 
 
 

7. ročník tradiční odborné konference zaměřené na řízení, zabezpečení a správu ICT služeb pořádané společností CA a jejími partnery.

Konference opět nabídne odpovědi na klíčové otázky v době přetrvávající ekonomické nestability. Téměř všechny organizace prošly v minulém roce restrukturalizačními iniciativami a stále cílili na snižování nákladů jak provozních tak investičních, a tak jsou všechny otázky zatíženy právě touto „prioritou“.

 • Jak udržet efektivní dodávání služeb IT

 • Jak řešit fenomén neustáleho komlikování ICT prostředí

 • Jak zvládnout výzvy „cloud“ technologií a virtuálních prostředí

 • Lze efektivně investovat do ICT

 • Vzrůstající požadavky na SLA a jejich dopad na strukturu služeb

 • Jak udržet požadovanou úroveň bezpečnosti a eliminovat rostoucí rizika

V rámci produktových sekcí se konference bude věnovat mnoha tématům a to jak z manažerského tak provozního pohledu, například:

 • Řízení aktiv společnosti (IT Asset Management)

 • Životní cyklus investic a projektů

 • Správa a řízení portfolia ICT služeb

 • Správa virtuálních a „cloud“ prostředí

 • Automatizace datového centra

 • Zabezpečení přístupu a aktiv v IT prostředí

inPage.cz - webové stránky, doména a webhosting snadno.